Custom Computing & Embedded Systems 


Zaloguj
Aktualności

Nabór 2022: Przetwarzanie Brzegowe

Zapraszamy na nową specjalność na studiach stacjonarnych II-go stopnia! Nabór otwarty z godnie z harmonogramem od 11 stycznia 2022. Zajęcia na specjalności Przetwarzanie Brzegowe rozpoczynają się 28 lutego 2022.

Nowe płyty w laboratorium

Dzieki Antmicro mamy nowe platformy w labie :) Wykorzystane zostaną na zajęciach z przetwarzania brzegowego.

Semestr zimowy 2021

Życzymy naszym studentom powodzenia w nowym semestrze.

 

Dydaktyka/Przetwarzanie Brzegowe/Plan PB 2022

Plan PB 2022

studia stacjonarne II stopnia

Semestr 1 W C L P ECTS
Architektura systemów brzegowych (E) 30 - 30 - 5
Widzenie komputerowe (E) 30 - 30 - 5
Specjalizowane układy obliczeniowe 20 - 30 - 4
Podstawy głębokich sieci neuronowych 20 - 30 - 4
Wprowadzenie do systemów chmurowych 30 - 30 - 4
Narzędzia projektowania mikrosystemów 15 - 30 - 4
Communication in English - 30 - - 2
Zarządzanie projektami 20 10 - - 2
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP 4 - - - 0
Podsumowanie semestru 1: 169 40 180 0 30
Semestr 2 W C L P ECTS
Kryptografia w systemach brzegowych (E) 30 - 30 - 5
Przetwarzanie brzegowe w aplikacjach wizyjnych (E) 30 - 30 - 5
Systemy operacyjne i aplikacje dla systemów wbudowanych 15 - 15 15 4
Projekt wdrożeniowy - - - 45 4
Scientific & Technical Writing - 30 - - 2
Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach branży IT 15 - - - 1
Pracownia badawczo - problemowa - - - 30 2
PO1: Przetwarzanie danych masywnych w systemach brzegowych / Akceleracja obliczeń z wykorzystaniem GPU 20 - 15 15 4
PO2: Sterowniki dla systemu Linux / Zarządzanie zasobami sprzętowymi w systemach wbudowanych 15 - 15 - 3
Podsumowanie semestru 2: 125 30 105 105 30
Semestr 3 W C L P ECTS
PO3: Techniki emulacji / Cyberbezpieczeństwo 15 - 15 - 2
PO(nauki społeczne): Marketing i elementy kompetencji menedżerskich / Innowacyjność i kreatywne myślenie / Koncepcje i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem 30 15 - - 3
PO(nauki humanistyczne): Interpersonal Communication / Intercultural Communication 10 20 - - 2
Systemy oprogramowania układowego 30 - 30 - 5
Inżynieria oprogramowania dla systemów wbudowanych i mobilnych 15 - - - 1
Seminarium dyplomowe - - - 30 2
Przygotowanie pracy magisterskiej - - - 60 15
Podsumowanie semestru 3: 100 35 45 90 30

W C L P ECTS
Podsumowanie studiów: 394 105 330 195 90